Siirry sisältöön

Helsinki Design Weeks program för barn utvecklar förmågan att förstå design och arkitektur

Nordens största designevenemang, Helsinki Design Week, fortsätter redan för sjunde året traditionen med ett programutbud för barn och barnfamiljer. Barnens Designveckoslut den 12–13 september har temat idrott och ordnas på den förnyade Olympiastadion. Under Barnens Designvecka den 7–13 september ordnas det designworkshoppar på Annegården. Skolorna kan bekanta sig med design via PechaKucha-presentationer med hjälp av anvisningar från Helsinki Design Week.

“Programhelheten för barn erbjuder gemensamma aktiviteter för alla i syfte att göra design och arkitektur någonting bekant redan från barndomen. På så sätt ger vi invånarna verktyg för att se mer kritiskt på vår byggda miljö”, säger Helsinki Design Weeks programledare Anni Korkman.

Helsinki Design Week producerar sin programhelhet för barn, liksom även det övriga programutbudet, i samarbete med externa evenemangsproducenter. Alla evenemang för barn har fritt inträde.

Barnen är hedersgäster på Olympiastadion

HDW Barnens Designveckoslut på Olympiastadion den 12–13 september är Helsinki Design Weeks egen programproduktion. På stadions gräsplan byggs en rutt för barn, där fem lekfulla idrottspunkter förenar idrott och konst och samtidigt synliggör designarbete. Föräldrar kan följa sina barn med hjälp av instruktioner som öppnas med QR-koder. Efter rundan får barnen göra sina egna pokaler och posera med dem på ett podium. Pysselanvisningarna för pokalen kommer att publiceras på Helsinki Design Weeks webbplats, så det går också att delta i programmet hemifrån.

Säkerhetsarrangemangen för att förebygga covid-19 under Barnens Designveckoslut på Olympiastadion kräver att man registrerar sig på förhand.

Workshoppar på Annegården

Barnen i parken. Foto: Lauri Rotko, Helsingfors stad

Helsingfors stads konstcentrum för barn, ungdomar och familjer, Annegården, firar Barnens Designvecka med natur och framtid som tema den 7–13 september.

På Annegården ordnas workshoppar för skol- och daghemsgrupper i enlighet med temat. Bland annat kan femteklassare skapa jordkonstverk på Annegården under workshoppen Maan kätkemät (Gömda av jorden), där mytologi, arkitektur, konst och biovetenskap förenas.

Utanför Annegården finns en skogsinstallation, där en lekplats som påminner om en skog växer fram ur utgallringsträdens stommar. Inomhus finns tre utställningar som fokuserar på ekologi, miljön och förhållandet mellan mor och barn.

De flesta av workshopparna ordnas utomhus. Säkerheten inomhus tryggas bland annat genom tillräckliga säkerhetsavstånd. En del av workshopparna kräver förhandsanmälning.

Programmet för Barnens designvecka på Annegården

PechaKucha i skolorna

Inom Helsingfors stads grundläggande utbildning har man skapat en kulturstig som eleverna följer från en klass till en annan. Kulturstigen ger förslag till kulturinnehåll för olika årskurser och varje elev utför minst ett kulturbesök per år.

“Genom Kulturstigen ser vi till att varje elev har möjlighet att bekanta sig med olika kulturinnehåll och kulturaktörer under den grundläggande utbildningen”, berättar Panu Hatanpää, pedagogisk expert inom fostrans- och utbildningssektorn vid Helsingfors stad.

“Att bekanta sig med kultur genom Kulturstigens besök är en del av det nya kreativa lärandet i Helsingfors skolor, som i huvudsak också inbegriper att bekanta sig med design och designmetoder. Design är en del av Kulturstigens innehåll”, betonar Hatanpää.

Skolgrupper kan inte besöka Helsinki Design Weeks evenemang i år, men besöken ersätts av anvisningar som Helsinki Design Week producerat för skolorna för ett av sina centrala innehåll, PechaKucha. PechaKucha är en form av storytelling där berättaren uttrycker sitt budskap med hjälp av 20 bilder och talar om varje bild i 20 sekunder.

“PechaKucha är ett bra sätt för elever att öva sig på att uppträda inför en bekant publik och få prata om sådant som är viktigt för dem själva. För publiken är PechaKucha ett bra sätt att öva på att lyssna”, säger Hatanpää.

Helsinki Design Weeks PechaKucha-anvisningar är tillgängliga för alla.

Designfostran i Helsingfors

Barn i Helsinki Design Week workshop. Foto: Aino Huovio

Även Designmuseet går inför temat designfostran: lärocentret för arkitektur och design A&DO står värd för evenemanget DesignLab: MiniJam den 11 september som ordnas både på museet och via webben. Genom expertkommentarer och ett jam med designtema funderar man över hur man i framtiden ska lära ut arkitektur och design och vilken ton invånarnas deltagande ger stadsutvecklingen. Evenemanget stöds av Helsingfors stad.

“Helsingfors har redan i många år varit en föregångare i att utnyttja arkitektur- och designfostran”, menar Hanna Harris, designchef i Helsingfors stad. ”Vi har flera lärare och skolor som har satt sig in i ämnet.”

Till exempel i grundskolan Arabian peruskoulu lär man ut designfostran som kreativ problemlösning som bryter mot läroämnesgränserna, och metoderna i designfostran används i alla ämnen i årskurserna 1–9. Högstadieskolan Kruunuhaan yläasteen koulu erbjuder en designlinje för det egna områdets elever.

“Vi har som stad redan nu bidragit till att utveckla material inom arkitektur- och designfostran för lärare och samarbetat på flera olika sätt med organisationer och projekt inom branschen. Följande steg är att utveckla en långsiktig verksamhet på stadsnivå”, betonar Harris.

“Jag anser att detta är mycket viktigt: arkitektur- och designfostran ger barn och ungdomar förmågan att utföra kreativ problemlösning och utveckla sin egen identitet. De lär sig tolka sin egen närmiljö och förstå design och olika material samt får verktyg för att delta i byggandet av vår gemensamma framtid”.

Läs mer

Helsinki Design Week
Barnens Designvecka

Text: Johanna Lemola

Fotos: Aleksi Poutanen/ Helsinki Design Week, Lauri Rotko / Helsingfors stad, Aino Huovio / Helsinki Design Week