Siirry sisältöön

Helsingforsborna var intresserade av omröstningen

Omröstningen om Helsingfors deltagande budgetering avslutades i slutet av oktober. Nästan 400 förslag från stadsborna skickades in till omröstningen, och sammanlagt 8,8 miljoner euro delades ut.

47 064 stadsbor deltog i OmaStadis omröstning. Valdeltagandet i hela staden var 8,1 procent. Ur ett internationellt perspektiv var valdeltagandet för Helsingfors deltagande budgetering bra. Förslag hade lagts fram både för de sju stordistrikten och för staden som helhet.

Stadsborna var intresserade av motion och friluftsliv. Förslag inom det här temat lades mest fram i nästan alla stordistrikt. De samlade även flest röster i omröstningen, nästan 30 procent av rösterna.
Det näst största antalet röster gavs för förslagen om parker och natur samt för förslagen om gemenskap och ekologi.

Stadsborna skickade in nästan 1 500 idéer i OmaStadi. Under våren 2021 redigerades idéerna till 397 förslag för omröstning. Stadsborna var mest intresserade av förslagen från det egna stordistriktet, och valdeltagandet för dem var på omkring 8 procent. Förslagen för hela staden var nästan lika intresserande med ett valdeltagande på 6 procent.

Ge din respons på OmaStadis omröstning

OmaStadi utvecklas ständigt, så därför är det viktigt att få respons från stadsborna. Staden samlar in för närvarande respons på omröstningen. På basis av responsen utvecklas OmaStadis omröstning för att bli ännu mer funktionell. Enkäten är öppen ända till den 31 december 2021 för Helsingforsbornas svar.

Barnens önskan om nya leksaker gick i uppfyllelse

En önskan som hade gått framåt från omröstningsfasen till genomförandet handlade om att få nya leksaker och lekredskap till de tolv lekparkerna i Västra Helsingfors. Förslaget främjades genom att registrera barnens önskemål på skolmöten, i eftermiddagsaktiviteter och i lekparkens vardag med småbarnsfamiljer.

Förutom barnen gläder sig även Susanna Halinen, handledare vid Nuoli, som koordinerade förslaget i OmaStadi, åt att förslaget gick igenom.
– Våra nuvarande leksaker är i riktigt dåligt skick. Det är trevligt att nya leksaker är på väg, säger Halinen.

OmaStadi-omröstningen efter stordistrikt och åldersgrupp

Valdeltagandet varierade mellan stordistrikten. För alla stordistrikt ökade dock valdeltagandet smått för dem som är äldre än 20 år. 

Södra 8,4
Västra 7,3
Mellersta 10,7
Norra 7,1
Nordöstra 7,6
Sydöstra 12,3
Östra och Östersundom 5,9

I OmaStadi röstade 11–15-åringar allra flitigast, och valdeltagandet för den här åldersgruppen var 19 procent. Ivern att rösta bland skoleleverna minskade dock avsevärt, vilket påverkade hela stadens valresultat. OmaStadi var också intresserande för personer i arbetsför ålder och personer med familj. Exempelvis var valdeltagandet bland 30–49-åringar omkring 10 procent. OmaStadi nådde Helsingforsbor äldre än 75 år allra svagast.

Helsingfors stads mer omfattande rapport om OmaStadis omröstning publiceras i början av nästa år.

Helsingforsbor också med i planeringen av genomförandet av förslagen

Helsingfors stad genomför de förslag som stadsborna har röstat igenom. Stadsborna kan delta i planeringen av de projekt som ska genomföras och i interaktionen på många olika sätt, beroende på projekt. Interaktionen börjar våren 2022. På våren kan du följa projektens framskridande på webbplatsen omastadi.hel.fi

Läs mer:

Enkäten

OmaStadi

Omröstningsresultat

I OmaStadis omröstning röstade 47 064 stadsbor

Hitta ditt sätt att delta och påverka utvecklingen av Helsingfors

Bild 1. Reklambyrån KMG Turku
Bild 2. Kimmo Brandt, Helsingfors stads materialbank.