Siirry sisältöön

Helsingforsborna lämnade nästan 500 förslag för utveckling av staden

Under Helsingfors deltagande budgetering OmaStadis andra omgång har man under våren tillsammans med stadsbor och stadens experter finslipat nästan 500 förslag för stadens utveckling. På hösten 2021 sker en omröstning om dessa förslag. Flest förslag gjordes på temana motion och friluftsliv samt parker och natur.

Förslagen består av nästan 500 reformförslag på både regional och stadsnivå, som man kan läsa mer om på OmaStadis webbplats.

I januari–maj utvecklades hundratals förslag med gemensamma krafter på OmaStadis webbplats och på 15 webbverkstäder som staden anordnade. Cirka 500 stadsbor och över hundra av stadens experter deltog i verkstäderna.

Helsingforsbon Iiri Heinilä berättar om hur det var att delta i OmaStadis andra omgång.
”När jag var och simmade i Ugnsholmen kom jag att tänka på små saker som man skulle kunna förbättra i anslutning till simning. OmaStadis idékläckning kom som ett brev på posten. Senare kopplades även en annan idé om tillgänglighet i området till idéerna. Jag lärde känna nya människor under Alueraksa-verkstäderna. Jag var helt exalterad när förslaget som utarbetats ur idéerna gick vidare till nästa Teemaraksa-verkstad. Jag ville vara med där också. Jag är förhoppningsfull, för jag tror verkligen på vårt gemensamma förslag.”

”Under sommarsäsongen kan man läsa mer om invånarnas förslag på OmaStadis webbplats. Man kan se av förslagen att invånarna verkligen har engagerat sig i utvecklingen av sin stad. På det hela taget är invånardeltagandet i Helsingfors naturligt och livligt. Det har varit en glädje att vara med och tillföra nya dimensioner i dialogen mellan invånarna och staden”, beskriver Johanna Seppälä, chef för Helsingfors stads enhet för delaktighet och rådgivning.

Tillsammans skapar vi drömmarnas Helsingfors

Alla som bor i Helsingfors har rätt att känna sig som en Helsingforsbo och utföra betydelsefulla gärningar för sitt samhälle. Helsingforsborna utgör staden och den lokala stoltheten är en del av stadens identitet. Det är lätt att göra saker för andra i Helsingfors. OmaStadis mål är att stärka stadsbornas möjligheter att påverka, främja jämlikhet samt öka förståelsen av stadens verksamhet.Verksamheten främjar öppen och transparent planering och beslutsfattarkultur, samt gör det möjligt för kunderna att delta direkt i utvecklingen av staden och planeringen av ekonomin.

Helsingfors biträdande borgmästare Anni Sinnemäki beskriver på vilket sätt Helsingfors verkställer den deltagande budgeteringen.
”Interaktion på OmaStadis sätt har förstärkt vår uppfattning om vad som är viktigt för invånarna. Med hjälp av OmaStadi har man förverkligat många intressanta försök som har gjort Helsingfors till en mer fungerande och trivsammare stad.”

OmaStadi är Helsingfors stads sätt att genomföra deltagande budgetering. Under hösten 2020 startades andra omgången av OmaStadi. Staden använder 8,8 miljoner euro för den. Av stadsbornas 1 463 idéer uppfyllde 1 150 idéer OmaStadis kriterier. De mest populära temana var motion och friluftsliv, parker och natur, den byggda miljön samt social gemenskap. Invånarna har tillsammans med experter bearbetat och kombinerat idéerna till förslag på OmaStadi-webbplatsen och på verkstäder. I maj slutfördes bearbetningen av nästan 500 förslag och upprättandet av kostnadsberäkningar inleddes. Nästa höst väljs de förslag som staden ska genomföra genom en omröstning.

Läs mer:

OmaStadi

Förslag

Följ genomförandet av den första omgångens förslag

Världens bäst fungerande stad – Helsingfors stadsstrategi 2017–2021

Foto: KMG Turku.