Siirry sisältöön

Helsingfors stad ansluter sig till nätverket Placemaking Europe

Stadsstyrelsen beslutade att Helsingfors ansluter sig till det europeiska nätverket Placemaking Europe samt hur det partnerskap som medlemskapet medför ska utnyttjas 2022–2023. Partnerskapet har att göra med skapandet av en verksamhetsmodell för gemensam utveckling av stadsrummet, d.v.s. placemaking, som bereds och inleds i stadsmiljösektorn under designchefen 2022. Designchefen ansvarar för formgivningsverksamheten på stadsnivå samt för utnyttjandet av formgivning och arkitektur i utvecklingen av staden.

I enlighet med stadsstrategin är en av tyngdpunkterna för de kommande åren att förbättra det offentliga stadsrummet och stadsupplevelsen. Det offentliga stadsrummets attraktionskraft ökas med innovativ planering och försök. Här är placemaking ett centralt nytt utspel som möjliggör försök och innovationer som gäller stadsrummet.

Stadsstyrelsen behandlade även miljörapporten för Helsingfors stad 2021, som går vidare till behandling i stadsfullmäktige. I miljörapporten beskrivs hur stadens miljömål uppnåtts, hur stadens verksamhet påverkar miljön och hur stadens miljöpolicy verkställts.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.

Bild: Karolina Norteva