Siirry sisältöön

Helsingfors söker efter lösningar för att mäta digitala färdigheter

Helsingfors vill bli den bäst fungerande staden i världen som på bästa sätt utnyttjar digitalisering. Staden har som mål att göra tjänsterna oberoende av tid och plats, och på så sätt underlätta stadsbornas vardag. Genom att dra nytta av informationen skapar Helsingfors även bättre tjänster för sina invånare. Samtidigt har Helsingfors stad som mål att den rätt så mansdominerade bilden av informationsteknik- och programvarubranschen ska bli mångsidigare.

Tillräckliga digitala färdigheter kommer att vara en förutsättning för sysselsättning inom i stort sett alla branscher. Därför deltar Helsingfors stads sysselsättningstjänster i Mimmit koodaa-hackathon i september 2021. Staden erbjuder även eventets deltagare en egen utmaning. Under utmaningen får de tävlande teamen planera lösningar för ett mycket konkret problem inom sysselsättningstjänsterna: mätning, identifiering och utveckling av digitala färdigheter hos arbetssökande.

”Genom att mäta arbetssökandes digitala färdigheter kan den arbetssökande bättre hitta utbildningar som passar den egna kunskapsnivån och staden kan svara på kompetensutvecklingen genom att skapa nya utbildningsvägar”, berättar Johanna Hollström, projektkoordinator för Sysselsättningstjänsternas Digirasti-projekt.

Målet med stadens utmaning är att förbättra arbetssökandes digitala färdigheter på ett mer inriktat sätt

Stadsbornas sysselsättning är viktig för Helsingfors stad. Möjligheterna för sysselsättning förändras dock i och med digitaliseringen: en del arbetssökande saknar digitala färdigheter som behövs både för att söka arbetsuppdrag och för att genomföra dem. Helsingfors vill också förbättra arbetssökandes digitala kompetens och ett steg i den riktningen är att identifiera enskilda sökandes färdigheter och erbjuda lämplig utbildning.

Bland de arbetssökande finns människor som inte har behövt digitala färdigheter i sina tidigare arbeten. Traditionellt har man testat digitala färdigheter genom att ordna datorundervisning i klassrum och fråga om individens färdigheter. Helsingfors söker nu istället en skalbar och lättanvändbar metod för att kartlägga de sökandes digitala färdigheter, exempelvis med hjälp av en app eller ett spel i mobilen. Lösningen bör kunna beskriva den sökandes kompetensnivå, så att Helsingfors stad kan erbjuda riktad utbildning för att förbättra kompetensen.

Den andra av hackathonets utmaningar handlar om hållbar utveckling. Där är uppgiften att planera lösningar för ett hållbart och bra liv. Teman kan exempelvis vara hur man kan göra hållbara och mer miljövänliga rese- och transportval eller hur man kan mäta sina egna koldioxidutsläpp.

Stadens utmaning presenteras av biträdande borgmästare Nasima Razmyar vid Mimmit koodaa-webbinariet tisdagen den 17 augusti klockan 16. Du kan följa webbinariet
via den här länken. Helsingfors stad erbjuder även tävlingsdeltagarna att ta hjälp av mentorer som stöttar teamen under hela hackathonet.

Mimmit koodaa-programmet stöttar kvinnor som är intresserade av programvarubranschen

Kärnan i Mimmit koodaa-programmet är att erbjuda lättillgängliga, avgiftsfria kodningsverkstäder för kvinnor som är intresserade av kodning, men som inte har någon tidigare erfarenhet av den. Målet är att öka jämställdheten inom IT-branschen i Finland och krossa könsstereotyper. Programmet leds av Suomen ohjelmisto- ja sähköisen liiketoiminnan liitto (Finlands förbund för programvaru- och e-handel) och dess medlemsföretag. På lång sikt är målet att ge kommande generationer likvärdiga möjligheter att studera och vara framgångsrika inom IT-branschen. I framtiden är nästan alla företag på ett eller annat sätt ett programvaruföretag och det kommer att bli allt vanligare att använda, skräddarsy, köpa och utveckla programvara. Det är viktigt att man kan öva på kodning under programmets evenemang även utan tidigare erfarenhet. Redan över 6 000 tjejer är med i sammanslutningen Mimmit koodaa och det finns plats för fler!

Ansökan till hackathonet är öppen fram till den 8 september

Mimmit koodaa-hackathon genomförs på nätet den 17–19 september 2021 och ansökningstiden till evenemanget pågår till den 8 september 2021. Deltagandet sker i team på 2–5 personer, men man kan även anmäla sig ensam till nätverket, eftersom det skapas egna team av dem som anmält sig till evenemanget. Vinnarlaget belönas med ett pris på 5 000 euro. Hackathon arrangeras i ett omfattande samarbete mellan städer och företag. Evenemangets huvudarrangörer är, förutom Helsingfors stad, även Accenture, Reaktor, eCraft, Nordea och Microsoft. Esbo stad, Stora Enso, Supercell, Oracle, ABB, CGI, Solita, EY, Futurice och Wärtsilä medverkar också.

Läs mer om hackathonet och bekanta dig närmare med utmaningen på adressen: https://ultrahack.org/mimmit-koodaa-hackathon