Siirry sisältöön

Helsingfors presenterade ansvarsfull och intelligent vardag under Pekings designveckor – mer än 10 000 festivalgäster bekantade sig med det delvis virtuellt genomförda programmet

Helsingfors program på Pekings designveckor i september samlade mer än 10 000 deltagare på plats och på virtuella plattformar. Installationen som byggdes i Peking Design Weeks utställningshall och programmet som ordnades där förde fram byggstenarna i Helsingforsbornas goda vardag, hållbar stadsutveckling och innovationer för utbildning. I andan av Helsingfors teman kommer installationens material och möbler också att återanvändas efter festivalen.

Helsingfors program Designing Better Life på Asiens största designfestival presenterade Helsingfors designtänkande genom hållbar stadsutveckling och lärande genom intelligenta innovationer. En del av programmet genomfördes som virtuella evenemang och hybridevenemang, där man kunde delta i installationen The Recipes for Happy Helsinki Home som byggts i Peking, designad av arkitektbyrån JKMM Arkkitehdit.

På två expertseminarier fick man höra tal om smarta och hållbara stadslösningar samt innovationer inom lärande och utbildning. Dessutom ordnades diskussionstillfällena Design Diplomacy vid installationen, samt verkstäder avsedda både för barn och för familjer. Man kan titta på videorna från seminarierna Smart & Sustainable City och Innovations in Education och tillfällena Design Diplomacy på Helsingforskanalen.

Totalt deltog mer än 10 000 festivalgäster i Helsingfors program under Pekings designveckor på plats och virtuellt.

– Vi har varit väldigt tagna och glada över att Helsingfors var festivalens Guest City i år. Det är fantastiskt att se att Helsingfors program väckte stort intresse bland den kinesiska publiken och yrkesfolket som var seminariernas målgrupp. Målet med projektet Helsinki Guest City var att stärka samarbetet mellan städerna och skapa nya internationella möjligheter för deltagande företag. Med tanke på de begränsningar som coronapandemin medförde var genomförandet av programmet Guest City och företagens synlighet mycket framgångsrikt, gläder sig Marja-Leena Rinkineva, Helsingfors näringslivsdirektör.

– Totalt tio företag valdes till att delta i seminarierna i programmet Helsingin Guest City, till att presentera de senaste hållbara stadslösningarna och innovationer för utbildning. De kinesiska deltagarnas intresse för rena lösningar har ökat, och de har kontaktat oss till exempel angående energikompetens och laddning av elbilar. Jag tror att deltagandet i Guest City var ett bra tillfälle att ingå nya samarbeten och för nya affärsmöjligheter för företag i Helsingfors, konstaterar Miska Hakala, vd för Helsinki Business Hub.

Helsingfors installationens material och möbler får nytt liv i Kina

Ansvar och en hållbar framtid syntes utöver teman i programmet Helsinki Guest City och exempelvis presentationerna i seminariet Smart & Sustainable City, också i praktiken i designen och materialet som användes i Helsingfors installationen.

Syftet var att hålla koldioxidavtrycket för installationen designad av JKMM Arkkitehdit så litet som möjligt. Installationen använde Marimekkos tryckta tyg och Wood from Finlands finländska stockpanel som dock inte skickades från Finland för installationen, istället användes material som redan fanns i Kina. Möblerna för installationen tillverkades av en kinesisk partnerverkstad.

När festivalen är slut kommer installationens möbler och material att återanvändas. En del av Marimekkos 200 meter långa tyg doneras till Finlands ambassad i Peking. För en del av tyget skapar studerande på Tsinghua universitets konst- designakademi nya användningssyften.

Pallarna som användes i installationen, designade av KMM Arkkitehdit, kommer också att doneras vidare. Några av pallarna doneras till ett barnkonstprojekt i staden Zhengzhou och några delas ut till frivilliga och lokala arbetstagare som hjälpt till i projektet Helsinki Guest City. Övriga möbler från installationen doneras för att användas av arkitekturskolan Arkki för barn och ungas enhet i Peking.

Tre av de åtta träkuberna i installationen får ett långvarigt hem i organisationen Beijing Design Weeks lokaler i Pekings Gehua Tower. Lokal återanvändning till exempel vid olika evenemang har också planerats för de övriga stockkuberna.

Den kinesiska konstnären Pan Jianfeng skapade kinesiska tecken för varje utrymmes tema i installationen. Den unika kalligraferna Skog, Kunskap, Vila, Låga, Bastu, Mat och Jobb kommer att dekorera den nya finländska ambassadbyggnaden i Peking som blir klar i januari 2022, då ambassadens mötesrum namnges enligt skrivtecknen.

– Det är viktigt att vi inte bara talar om hållbar utveckling och ansvar, utan också i praktiken gör Helsingfors teman till verklighet och konkret stöder en cirkulär ekonomi. Det är fantastiskt att budskapen i Helsingfors Designing Better Life lever vidare i Peking genom återanvändning av material och möbler, säger Heidi Forss-Anila, som ledde projektet Guest City på Helsingfors stadskanslis kommunikationsavdelning.

Titta på videorna Helsingfors Smart & Sustainable City och Innovations in Education från seminarierna samt diskussionerna Design Diplomacy på Helsingforskanalen.

Beijing Design Week 2021 hölls från 18 september till 7 oktober. Beijing Design Week arrangeras av Beijing Gehua Cultural Development Group och Beijing Industrial design Center. Före Helsingfors har nio städer fått Guest City-status, senast Mexico City år 2019.

Helsingfors stads projekt Guest City huvudpartner är JKMM Arkkitehdit, Marimekko och Wood from Finland. Andra samarbetspartner är Helsinki Distilling Company, Gradient Labs Ltd, Teknos, Inno, Moomin Characters, Fiskars Group och Adi-kaluste samt programpartner Helsinki Education Hub, Aalto universitetet, yrkeshögskolan Metropolia och Helsinki XR Center, Arkki, HEI Schools och Kide Science. I produktionen av evenemangen Guest City deltar Luovi Productions Oy, Mingle Advisors och evenemangbyrån TAPAUS. Projektet koordineras av Helsingfors stadskanslis kommunikationsavdelning med stöd av näringslivsavdelning.

Läs mer

Helsingfors Guest City -projekt

Helsingfors Guest City videor på Helsingforskanalen   

Bild: Finlands ambassad, Peking