Siirry sisältöön

Helsingfors ordnar en Klimathögskola som en del av Helsinki Design Week

Miljövänlig stadsplanering och städernas innovativa lösningar är ämnena på Klimathögskolan som ordnas av Helsingfors stad den 4 september. Klimathögskolan är stadens huvudevenemang på höstens Helsinki Design Week-festival.

Årets tema för Helsinki Design Week, som ordnas 3–13.9, är Tecken på engagemang. Med Klimathögskolan vill staden visa sitt engagemang för hållbar stadsutveckling och hålla igång diskussionen om städernas ansvar i lösandet av de globala utmaningarna.

”Det innevarande året har på ett dramatiskt sätt påmint oss om städernas och individernas ansvar inför de globala utmaningarna. Liksom coronaviruspandemin är klimatförändringen en världsomspännande utmaning, där städernas handlingar och engagemang utgör en ytterst viktig del av lösningen. Klimathögskolan är ett tecken på Helsingfors engagemang för hållbar stadsutveckling. Vi vill genom praktiska exempel uppmuntra städer, men också företag, forskare och aktörer i tredje sektorn, att agera för att stävja klimatförändringen”, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori, som öppnar Klimathögskolan.

Helsingfors designchef Hanna Harris är programledare för Klimathögskolan.

”Med hjälp av arkitektur och formgivning skapar vi en fungerande stad och en bättre vardag. Helsingfors har sedan många år modigt utnyttjat formgivning i utvecklingen av staden, dess tjänster och den byggda miljön. Stadsplaneringen och därtill hörande frågor såsom trafik, luftkvalitet eller energiförbrukning spelar en avgörande roll också i lösningarna på klimatfrågan. Jag är entusiastisk över att Helsingfors introducerar den här viktiga vyn in i våra städers framtid på Helsinki Design Week”, gläder sig Harris.

Klimathögskolan är fortsättning på Klimatskolan som ordnades på Helsinki Design Week 2019.

”Fortsättningen på klimattemat vittnar om stadens och Helsinki Design Weeks engagemang för letandet efter lösningar som inte kan hittas på ett år”, betonar Helsinki Design Weeks programledare Anni Korkman.

Miljövänliga lösningar från Helsingfors och världen

Miljöhögskolan är en del av det virtuella innehållet på Helsinki Design Week. Ena huvudtalaren på hybridseminariet, Yanling Duan, är en mångsidig opinionsbildare, företagare och innovatör i designbranschen som kommer från Helsingfors vänskapsstad Beijing. Klimathögskolans andra huvudtalare är vetenskapsredaktör Pasi Toiviainen.

”Även om vi på grund av resebegränsningarna inte i praktiken kan träffas personligen, är det viktigt att vi kan fortsätta med det internationella samarbetet och den aktiva dialogen städerna emellan. Därför gläder jag mig över möjligheten att på Klimathögskolan få utbyta tankar bland annat med våra kolleger från Helsingfors vänskapsstad Beijing”, konstaterar Vapaavuori.

Samarbetet med Beijing fortsätter även nästa år, då Helsingfors är Guest City på Beijing Design Week.

I Klimathögskolans anföranden behandlas städernas hållbara framtid ur såväl stadsplaneringens som trafikens och företagens synvinkel. Bästa praxis och miljövänliga lösningar på städernas utmaningar presenteras bl.a. av projektet för gröna infrastrukturlösningar B.Green, projektet Pasila 5G, stiftelsen Smart&Clean och tävlingen Helsinki Energy Challenge.

Hela programmet för Klimathögskolan 

Klimathögskolan kan ses den 4 september kl. 8.30-13.00 via följande länk
Evenemanget är tillgängligt efteråt på Helsingforskanalen på helsinkikanava.fi/sv.

Läs mer

Helsinki Design Week 2020
Helsingfors klimatgärningar
Helsingfors klimatväktare