Siirry sisältöön

Helsingfors gör snabba försök för att utnyttja artificiell intelligens och programrobotik – försöksidéer kommer från arbetsvardag

Helsingfors vill vara den stad i världen som bäst utnyttjar digitalisering. För att uppnå detta mål gör stadens personal bland annat snabba försök på hur artificiell intelligens och programrobotik skulle kunna utnyttjas i stadens tjänster och de anställdas arbete.

Helsingfors stad utvecklar interna innovationer i stadens Försöksaccelerator (Kokeilukiihdyttämö), vars verksamhet inleddes hösten 2019. I december 2021 slutförde staden den tredje kampanjen för snabba försök, där man testade tio idéer från stadens anställda för användning av artificiell intelligens och programrobotik. Försöksaccelerator har fått från stadens personal sammanlagt ungefär 80 försöksförslag, varav 35 gått vidare till försöksstadiet.

Målet med försökskampanjerna är att lära sig hur artificiell intelligens och programrobotik skulle kunna utnyttjas för att förbättra stadens tjänster, det vill säga man söker inte ännu färdiga lösningar. Försökskampanjerna tar cirka tre månader.

”Människornas ökade digitala kompetens och förmåga att utnyttja digitaliseringens möjligheter är centralt när Helsingfors stad och dess serviceproduktion förnyas. Försökskampanjerna har inspirerat stadens personal att testa digitaliseringens möjligheter vid utveckling av serviceupplevelsen och förbättring av det dagliga arbetets produktivitet. Det är fråga om ändring i verksamhetskulturen, eftersom genom att lära oss av de snabba försöken kan vi förhoppningsvis undvika dyra och långa projekt som inte möter verkliga behov”, sammanfattar digitaliseringschef Mikko Rusama.

Smidigare tjänster och lättnad i arbetet med automatisering av rutinuppgifter

Utgångspunkten för den digitala utvecklingen i Helsingfors stad är att digitaliseringen av tjänster skulle underlätta Helsingforsbornas vardag och att stadsborna skulle hitta tjänsterna bättre än i dagsläget. Detsamma gäller även stadens anställda: digitaliseringen underlättar det dagliga arbetet genom att automatisera rutinuppgifter.

Ämnena för stadens försök med artificiell intelligens och programrobotik var denna gång

  • utnyttjande av artificiell intelligens som en virtuell rundvandringsguide
  • en programrobot som hjälp till ansökan om statliga ersättningar samt behandling av tolkfakturor
  • ansökan till tredje klass och elevantagning med anknytning till den
  • artificiell intelligens som stöd till inskolning av en ny anställd
  • tillverkning av vaccin och leverans av dem till vaccinationspunkterna i rätt tid
  • artificiell intelligens som stöd till ungdomarnas deltagande budgetering
  • utnyttjande av artificiell intelligens vid analysering av svaren i tjänsten Säg din åsikt
  • en programrobot som hjälp till sammanräkning av värdet på stadens avtal
  • en programrobot som stöd till automatisering av elev- och studerandevårdens statistik

Varje försök beviljades finansiering på 10 000 euro för genomförande av försöket. Med försöken skaffar man lärdomar som delas till stadsorganisationen och alla som är intresserade av ämnet.

”Försöken ger oss värdefull information om hur den nya teknologin fungerar i praktiken. Samtidigt lär man sig mycket om hur stadens processer, verksamhet och interna samarbete bör utvecklas för att få så mycket nytta av digitaliseringens fördelar som möjligt”, säger projektchef Ville Meloni.

I verksamheten kring Försöksaccelerator har staden haft många företagspartner. Denna gång deltog följande partner i genomförandet av försöken: Ai4Value, Altoros, Codemen, Digital Workforce, Gispositio, Lekab, Loihde Analytics, SAS och Q-Factory. Stöd fick man också från Affärsverket Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst (Talpa) och Servicecentralen Helsingfors.

Mer information:

Mer information om lärdomarna från försöken med artificiell intelligens hittar du på webbplatsen digi.hel.fi. Läs mer om lärdomarna från försöken med artificiell intelligens här.

Läs mer om stadens AI-register här. Registret berättar hur staden utnyttjar artificiell intelligens.