Siirry sisältöön

Helsingfors genomförde en omfattande evenemangshelhet i Asien – nära samarbete med nätverket Team Finland garanterade framgången under distanstiden

Helsingfors stad genomförde den internationella evenemangshelheten Designing Better Life framgångsrikt i Asien under 2021, även om resebegränsningarna hindrade stadens evenemangsteams resor på plats i Japan och Kina. Helheten lärde att genomförande av internationella evenemang på distans är möjligt endast med ett friktionsfritt samarbete med nätverket Team Finland.

Det mest omfattande evenemanget i helheten Designing Better Life ordnades i september 2021 när Helsingfors var den officiella gäststaden för designfestivalen Beijing Design Week. Sammanlagt drygt 10 000 festivalgäster bekantade sig med programmet som Helsingfors genomförde dels virtuellt.

Helsingfors program ordnades i anslutning till designfestivalens huvudevenemang Design Expo. På plats i Peking sattes upp i samarbete med JKMM Arkkitehdit en installation i timmer som visar god vardag i Helsingfors och som fungerade som evenemangets scen. Programmet innehöll tillsammans med företagspartner planerade verkstäder, diskussioner samt två seminarier som behandlade hållbar stadsutveckling och utbildningens innovationer.

”Att vara gäststad för Beijing Design Week visade samarbetets styrka. Helsingfors stad genomförde för första gången ett internationellt evenemang i denna skala på distans, och samtidigt tog vi ett massivt digitalt hopp i evenemangsproduktion.  Stödet från nätverket Team Finland var av största vikt när vi inte själva kunde resa till platsen. Evenemanget var en stor, gemensam insats som lyckades bra”, berättar Helsingfors stads näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva.

Samarbetet gav synlighet åt Helsingfors och hela Finland

Nätverket Team Finland sprider sig runt om i världen. Dess uppgift är att öka medvetenheten om Finland i världen, hjälpa företag och främja handel. I Kina ingår i nätverket Team Finland förutom Finlands ambassad och konsulat även Business Finlands verksamhetsställen, Finlands handelsföreningar och handelskammaren i Hong Kong. De lokala kontaktnätverken är omfattande och sträcker sig till många branscher.

”Tillsammans får vi till stånd större och synligare resultat. Helsingfors program Guest City och designtänkande förenade sig starkt med även Team Finlands tyngdpunkter i Kina, såsom hållbar stadsutveckling och utbildning”, säger Eija Tynkkynen, Business Finlands tidigare landschef i Kina.

Peking är Helsingfors enda vänort och evenemanget stärkte ytterligare förbindelsen mellan städerna. Enligt Eija Tynkkynen är det viktigt att det även under pandemin syns i Peking att Helsingfors fungerar och upprätthåller relationer till vänorten. På så vis får hela Finland synlighet i ett viktigt marknadsområde.

”Samarbetet med vänorter är mycket betydande i Kina. Kineserna uppskattar utan tvivel det att Helsingfors i stället för att återkalla genomförde programmet trots pandemin”, konstaterar Tynkkynen.

Bildtext: Beijing
Design Week syntes i Pekings gatubild i september–oktober 2021. Deltagandet i
Asiens största designfestival gav synlighet även åt Helsingfors och Finland.
Bild: Finlands ambassad i Peking

Betydelsen av lokala partner framhävs under distanstiden

Framgången med Helsingfors evenemang i Beijing Design Week grundade sig på samarbetet med ett stort partnernätverk både i Finland och i Peking. Helsingfors stads evenemangsteam verkade på grund av resebegränsningarna helt på distans, och personalen vid Finlands ambassad i Peking och Business Finland samt andra lokala evenemangspartner gjorde viktigt arbete i synnerhet för programmet som genomfördes på plats. Samarbetet erbjöd samtidigt möjligheten att främja gemensamma mål.

”Med samarbetet mellan statsförvaltningen och staden främjas arbetet kring landsbilden på flera nivåer. Helsingfors tog till Peking en evenemangshelhet med vilken man byggde hela Finlands landsbild i Kina. Det var roligt att se att Helsingfors stad och ambassaden i andan av Team Finland fungerade flexibelt som ett team lett från Helsingfors. Ambassadens lokalkännedom och nätverk stödde Helsingfors specialkunnande i produktion av och konceptskapande för evenemang”, berättar Timo
Sysiö
, presstjänsteman vid Finlands ambassad i Peking.

Efter evenemanget fick samarbetets frukter ett nytt liv, när nästan alla material som användes i Beijing Design Weeks program fick lokala användningsändamål och -syften.

Bildtext: I andan
av cirkulär ekonomi hittade man efter evenemanget nya lokala användningsändamål
för installationens timmerstockar, kalligrafiverk och tyg. På bilden håller
Soile Kauranen från Finlands ambassad i Peking sitt tal. Bild: Finlands
ambassad i Peking

Samarbetet ledde till tre evenemang i Japan

Evenemangsserien Designing Better Life har under 2021 varit starkt framme även i Japan. I städerna Fukuoka och Tokyo genomfördes tre separata evenemang under året. År 2021 slutade evenemangsserien i början av december i Tokyo med evenemanget Designing Better Life –
Helsinki Meets Japan
som fokuserade på hälso- och utbildningsteknologi.

Team Finlands lokala nätverk stödde Helsingfors stads evenemangsteam även vid ordnandet av evenemangen i Japan. På plats i Tokyo var evenemangsplatsen Business Finlands Metsä-paviljong som representerar finländsk träarkitektur och som ligger i anslutning till Finlands ambassad i Tokyo. En betydande roll i produktionen i Tokyo hade utöver den lokala ambassaden och Business Finland även Finlands Institut i Japan. Institutets direktör Anna Maria Wiljanen hjälpte bland annat med planering av innehåll för seminariet om utbildning.

Bildtext: Årets
sista Designing Better Life-evenemang ordnades i Business Finlands
Metsä-paviljong i Tokyo den 7 december 2021. Bild: Petri Artturi
Asikainen/Helsingfors stad

Genomförande av Designing Better Life-evenemangen under 2021 bidrog till att främja Helsingfors stads och Team Finlands gemensamma mål. Samarbetet i synnerhet kring det praktiska evenemangsarbetet var till stor fördel när evenemangen modifierades för precis den lokala publiken. Evenemangsserien som genomfördes under den tuffa pandemitiden visar att samarbetet verkligen har styrka och är en förutsättning för framgång med internationella evenemang som produceras på distans.

Tillsammans med partner kan ett gott liv formas ännu bättre – även i framtiden.

Mer information:

Se inspelningar för evenemanget Beijing Design Weeks virtuella program här.

Nyhets bild:
Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen deltog i evenemanget Beijing Design
Weeks öppningsceremoni virtuellt den 22 september. Bild: Finlands ambassad i
Peking