Siirry sisältöön

Helsingfors genomför snabba försök för att utnyttja artificiell intelligens och robotstyrd processautomation i stadens tjänster

Helsingfors vill bli den stad i världen som bäst utnyttjar digitalisering. För att uppnå detta mål genomför Helsingfors bland annat snabba försök på hur man kan utnyttja artificiell intelligens och robotstyrd processautomation i stadens tjänster.

”Jag tror att artificiell intelligens, robotik och data kommer att vara i utvecklingens kärna i framtiden. De kommer också att ha en betydande inverkan på stadens tjänster. Det väsentliga med dessa försök är att få nya insikter som är skalbara i produktionen av stadens olika tjänster. Försöken ingår också i en förändring av tankesätten där man vill göra stadens verksamhetskultur mer positivt inställd till försök”, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

AI-försök baseras
på lärdomar från andra projekt

Helsingfors stad utvecklar interna innovationer i stadens försöksaccelerator (Kokeilukiihdyttämö), vars verksamhet inleddes på hösten 2019. I januari 2021 slutförde staden den andra kampanjen för snabba försök, där man testade tio idéer från stadens anställda för användning av artificiell intelligens och robotstyrd processautomation i praktiken. I de två kampanjerna har man fått in fler än 60 försöksförslag från stadens anställda, varav 17 gått vidare till försöksstadiet. Antalet berättar att det finns ett stort intresse inom Helsingfors stads organisation för att lära sig om möjligheterna som artificiell intelligens medför. I den senaste kampanjen genomfördes mångsidiga försök från bland annat kvalitetskontroll för elevdata till en chatbot för att sköta ärenden gällande tjänsteresor.

”Genom snabba försök lär vi oss att förstå hur vi med hjälp av artificiell intelligens kan bygga allt bättre digitala tjänster för stadsborna och våra egna anställda. Genom att lära oss av de snabba försöken kan vi förhoppningsvis undvika dyra och långa projekt som inte möter verkliga behov. Vi vill också förnya kulturen och verksamhetssätten och göra staden lite smidigare”, sammanfattar Helsingfors digitaliseringschef Mikko Rusama.

Förslagen som gått vidare till försöksskedet fick 10 000 euro i finansiering för att genomföra försöket tillsammans med stadens företagspartner. Stadens mål har varit att verkligen vara snabb med sina försök, eftersom man i bästa fall vill komma från idé till genomförande på 90 dagar.

Det är anmärkningsvärt att försökskampanjen genomfördes helt virtuellt på grund av coronavirusbegränsningarna. Ansökan till försöken var öppen i maj–juni 2020 och försöken genomfördes under hösten 2020.

”Med hjälp av försöksacceleratorn kommer vi att bearbeta innovationer och stöda försöksverksamhet i stadsorganisationen som utnyttjar digitalisering. Försöket har också gett oss bekräftelse på att det inte alltid lönar sig att ersätta hela arbetsmomentet med en robot. Ofta räcker det att arbeta på ett robotassisterat sätt. Genom försöket får vi också värdefull information om vilka begränsningar stadens data har. Samtidigt kanske vi märker att det inte nödvändigtvis lönar sig att automatisera ett arbete på samma sätt som människan gör det, utan ibland är det smart att designa hela processen på ett nytt sätt”, berättar projektchef Ville Meloni.

Artificiell intelligens och
robotstyrd processautomation kan underlätta arbetet genom att automatisera
rutinuppgifter

Utgångspunkten för digitaliseringsutvecklingen i Helsingfors stad är att man genom att digitalisera tjänsterna försöker underlätta Helsingforsbornas vardag och hjälpa stadsborna att hitta tjänsterna bättre. Det samma gäller också stadens anställda: digitaliseringen underlättar det dagliga arbetet genom att automatisera rutinuppgifter. AI-assisterade rekommendationer, chatbottar och till exempel maskinassisterad identifiering av elektroniska underskrifter kan ha en stor betydelse i arbetet i framtiden.

I stadens nya försök med artificiell intelligens och robotstyrd processautomation utreddes svaret på bland annat följande frågor:

  • Hjälper artificiell intelligens med att sköta sysselsättningen?
  • Är artificiell intelligens till nytta i skiftplaneringen?
  • Kan man få information närmare realtid om utsläppen i Helsingfors trafik och en noggrannare lägesbild med hjälp av artificiell intelligens?
  • Kunde artificiell intelligens vara till hjälp i att analysera utvecklingssamtal så att man bättre kan stöda de anställdas utvecklingsbehov?
  • Kan robotstyrd processautomation underlätta kvalitetsgranskningen av elevdata?
  • Kan en chatbot ge råd i ärenden som relaterar till tjänsteresor?
  • Vilken nytta har man av att neuronnätsbaserad artificiell intelligens identifierar underskrifter i PDF-dokument?

Tydlighet och
användbarhet är viktigt i AI-assisterade tjänster

De som genomförde försöken med artificiell intelligens och robotstyrd processautomation märkte ofta att den artificiella intelligensen är lika smart som dess lärare. Det behövs människor för att lära maskinen, och förvrängningar i data eller i maskinens lärares tankar syns också i den artificiella intelligensens verksamhet. En tjänst eller produkt som baserar sig på artificiell intelligens borde genast i början av projektet utvärderas ur olika perspektiv. Av dessa perspektiv är klientperspektivet viktigast för att resultatet ska vara en tydlig och användbar produkt. Ingen kommer att använda en tjänst som är besvärlig och ologisk.

Ett kriterium som varit viktigt i försöket är att de lärdomar som samlats under försöket ska dokumenteras och delas med hela stadsorganisationen. På det här sättet kan följande AI-utvecklare bättre undvika de mest utmanande problemen i fråga om bland annat anskaffningar och dataskyddsfrågor som de första försöken stött på.

Samtidigt är det viktigt att de AI-assisterade tjänsternas funktionslogik är genomskådlig. AI-assisterade tjänster möjliggör stora tidsbesparingar för stadens anställda, och i synnerhet för rekommendationsalgoritmerna finns det redan många potentiella användningsändamål till exempel inom bibliotekstjänsterna och stadens kursutbud. Beträffande försöket är det också viktigt att identifiera vilka tekniska lösningar som kunde fungera i större utsträckning inom stadens organisation. På det här sättet kan staden få största möjliga nytta av den artificiella intelligensen.

Staden har haft flera samarbetspartner i försöksacceleratorverksamheten. Följande organisationer erbjöd sin hjälp i att planera försöken: Ai4Value, Aureolis, Deloitte, Digital Workforce Services, Helsinki Intelligence, Houston Analytics, Gofore, Lekab, Microsoft, Reaktor, SAS, Siili, Silo.ai och Sofor. Stadens partner i att genomföra försöken var Gofore, Lekab, Reaktor, SAS och Siili.

Ytterligare information:

Man kan också bekanta sig med lärdomarna från tidigare AI-försök 
här.

Bekanta dig med stadens AI-register. Registret berättar hur staden utnyttjar artificiell intelligens.