Siirry sisältöön

Helsingfors främjar vardagsmotion på stadsbors begäran

Helsingfors påbörjar 2022 planeringen och förverkligandet av de förslag om friluftsliv och idrott som stadsbor röstade på i OmaStadi. Det kommer bland annat nya utomhusgym i staden. Dessutom utreder staden om Helsingfors simstadion skulle vara öppen året runt.

I OmaStadi-omröstningen, som ägde rum i oktober 2021, fanns sammanlagt 153 förslag om friluftsliv och idrott. Antalet förslag som röstades igenom var 75, varav 19 gällde idrott. Budgeten för de förslag som ska genomföras uppgår till nästan en tredjedel av hela budgeten på 8,8 miljoner euro för OmaStadis andra omgång.  Det kommer bland annat nya utomhusgym, simplatser, pumpnings- och reparationsstationer för cyklar, frisbeegolfbanor och en skatepark runt om i staden.

– Friluftslivets och den frivilliga idrottens popularitet har ökat tydligt bland Helsingforsborna under de senaste åren. I synnerhet fick coronaviruspandemin människor att uppskatta frilufts- och idrottsmöjligheterna i de omgivande områdena. De nya OmaStadi-projekten för stadsbornas livsmiljö nära friluftslivet, lokala idrottsställen, den lokala naturen och det maritima Helsingfors, säger Tarja Loikkanen, Helsingfors idrottschef.

OmaStadi är ett sätt att experimentera med och genomföra stadsbornas önskemål

– Bland de förslag som röstades igenom finns bland annat ett förslag om avgiftsfria idrottshobbyer för barn i skolåldern.
Den här gången lyckades till exempel inte förslaget om idrottsverksamhet enbart avsedd för kvinnor, berättar Kirsi Verkka, utvecklingschef på OmaStadi.

OmaStadi är Helsingfors sätt att genomföra deltagande budgetering. Helsingfors använder 8,8 miljoner euro för att förverkliga stadsbornas idéer. Idéerna utvecklas tillsammans till förslag, som stadsborna röstar om. Staden förverkligar de förslag som får det största antalet röster.

Läs mer:

OmaStadi

OmaStadi 2020–2021 omröstningsresultat

Hitta ditt sätt att delta i och påverka utvecklingen av Helsingfors

Ritning: Minna Alanko, Helsingfors stads materialbank.