Siirry sisältöön

Helsingfors designkunnande förevisas i Beijings designfestival i september

Helsingfors är i år en Guest City-stad vid Asiens största designfestival, Beijing Design Week. Guest City-statusen ger Helsingfors en synlig plats att uppvisa sitt designkunnande tillsammans med ett stort nätverk av partner. Det mångsidiga programmet och en installation som skapats tillsammans med JKMM Arkkitehdit, Marimekko och Wood from Finland låter festivalens besökare bekanta sig med den väldesignade helsingforsiska vardagen och med smarta lösningar för inlärning och stadsplanering.

Beijing Design Week är Asiens största designfestival. Den samlar årligen över åtta miljoner besökare och nästan 10 000 deltagande designers och organisationer från över 30 länder. Festivalen arrangeras i år den 18 september till den 7 oktober.

Helsingin Guest City-program bygger på temat Designing Better Life. Helsingfors presenterar sig som en mångsidig designanvändare, som utnyttjar designens lärdomar och proffs för att skapa en bättre vardag och ett ansvarsfullt stadsliv. I programmet har man särskilt inkluderat hållbara och smarta lösningar för inlärning och stadsutveckling, där design spelar en betydande roll.

”Helsingfors har redan i 10 års tid utnyttjat design i stadsutvecklingen. Vi glädjas över möjligheten att mångsidigt i Beijing visa det vi fått till stånd. Bland annat arkitektur- och designinlärning och stadens klimatlösningar är teman vi alla kan lära oss av och dela med oss om det vi kan på vägen mot ett stadsliv som tål framtiden” berättar Helsingfors designchef Hanna Harris.

Att delta i Beijing Design Week-festivalen stöder också Helsingfors och dess partner i att skapa nya möjligheter för internationellt samarbete och affärsverksamhet.

”Helsingfors har som mål att växa och utvecklas allt mer som en internationell designstad. För Helsingfors erbjuder Guest City-helheten möjligheten att profilera sig i stor utsträckning som en modellstad för modernt designtänkande som förstår värdet med god design. Målet är att Guest City-projektet öppnar upp nya möjligheter till samarbete för helsingforsiska designföretag och andra partner. Helsingfors har samarbetat länge med Beijing, och deltagandet i Beijing Design Week är en naturlig fortsättning på det”, säger Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen.

Beijing är Helsingfors enda officiella vänstad. Städerna undertecknade år 2019 ett samarbetsavtal vars teman, såsom stadsplanering, miljöskydd och innovationssamarbete, är delar av Guest City-programmet.

Installationen presenterar byggklossarna som behövs för en god helsingforsisk vardag

JKMM Installation

Utöver det till största delen virtuella programmet byggs en installation designad av JKMM Arkkitehdit på plats i Beijing kallad The Recipes for Happy Helsinki Home. Den imponerande installationen består av sju kubiska lokaler i trä, som publiken kan gå in i eller ta sig en titt i. Där kan de låta alla sinnena inspireras av ingredienserna för den lyckliga helsingforsiska vardagen: Skog, Kunskap, Vila, Låga, Bastu, Mat och Jobb. I mitten av allt finns en gemensam mötesplats, Torget, där man under festivalerna ordnar bland annat verkstäder och evenemang. Material som används centralt i installationen är Marimekkos trycktyg och timmerstockpaneler av Wood from Finland.

Installationen, som inspireras av dialogen mellan Beijings och Helsingfors kulturer, genomförs i nära samarbete med kinesiska hantverkare. Till exempel har den kinesiska konstnären Pan Jianfeng skapat unika kinesiska tecken för de olika rummens teman.

”JKMM Arkkitehdit har som filosofi att skapa byggnader och utrymmen med betydelse, som höjer empatin och glädjen i vår vardag. The Recipes for Happy Helsinki Home-installationen är ett utmärkt exempel på det här tänkandet. I centrum av installationen finns familjen och samvaro, samt de funktionella delarna av den finska vardagen, som vi finländare kallar vardagslyx. Det gör oss glada att kunna visa hur man med enkla – och för finländare kanske självklara – lösningar kan skapa ett gott liv, berättar Päivi Meuronen, kreativ partner och ledande inredningsarkitekt vid JKMM Arkkitehdit.

Man har försökt se till att installationens kolfotavtryck är så litet som möjligt, och till exempel trämaterial har inte skickats från Finland, utan man har utnyttjat material som är färdiga i Kina. Möblerna som JKMM designat för Torget tillverkas av en kinesisk partnerverkstad. Därtill är avsikten att möblerna i installationen efter festivalen återanvänds lokalt.

För installationens program ansvarar Helsinki Design Week. Helsinki Design Week har spelat en viktig roll i att Helsingfors överhuvudtaget beviljades Guest City-status.

”Helsinki Design Week har under årens gång strävat efter att öka på växelverkan med internationella designveckor, såsom Beijing Design Week. I Helsingfors har design använts som ett centralt redskap för stadsutvecklingen. Det är fint att få möjligheten att berätta det för Beijingborna, och att kunna föra samman experter från bägge städer för att tala om de valda temana”, säger Helsinki Design Week-festivalens grundare Kari Korkman.

Lösningar för inlärning och hållbar stadsutveckling vid expertseminarier och pop up-skolan

Helsingfors presenterar under två expertseminarier sina innovationer för en väldesignad vardag i vilken man kan stöda undervisning och inlärning och ett hållbart stadsliv. Nya lösningar för skolor och för inlärning erbjuds bland annat av innovationscentret Helsinki Education Hub som öppnar i augusti, arkitekturskolan Arkki för barn och unga, samt Kide Science som främjar vetenskapsfostran för små barn och HEI Schools som för ut finländsk vetenskapsbaserad småbarnspedagogik i världen. Innovativa inlärningsmiljöer och ny finsk skolarkitektur presenteras av AOR Arkkitehdit och JKMM Arkkitehdit.

Kina har som mål att vara kolneutral innan år 2060, och har visat intresse för Helsingfors hållbara och smarta stadslösningar. Dessa är fokus under det andra expertseminarier där bland annat Helsinki Business Hub presenterar innovationer och lärdomar från den internationella tävlingen Helsinki Energy Challenge. Genom tävlingen letade man efter lösningar som i framtiden kunde leda till att Helsingfors kunde värmas upp på ett hållbart sätt utan stenkol och med så lite biomassa som möjligt. I seminariet deltar också Virta, som utvecklat laddningsplattformer för elbilar, XD Visuals som är expert på visuell modellering, Teknologiska forskningscentralen VTT samt energi- och miljöteknologibolaget Oilon.

Som en del av Guest City-programmet ordnar Helsingfors stads sektor för fostran och utbildning en virtuell pop up-skola, där elever från både Helsingfors och Beijing deltar. Under den fyra dagar långa pop up-skolan planerar eleverna tillsammans innehållet i lektionerna och delar idéer och kunskap genom virtuella plattformar. Lektionernas ämnen har att göra med Helsingfors Guest City-teman, designlärande och målen med en hållbar stadsutveckling.

Läs mer:

Design Helsinki: Beijing Design Week

Beijing Design Week arrangeras av Beijing Gehua Cultural Development Group och Beijing Industrial design Center. Före Helsingfors har nio städer fått Guest City-status, som senast Mexico City 2019. Guest City-status beviljades Helsingfors redan för festivalen 2020, men Helsingfors deltagande sköts upp med ett år på grund av coronapandemin.

Helsingfors stads Guest City-projekts huvudpartner är JKMM Arkkitehdit, Marimekko och Wood from Finland. Andra samarbetspartner är Helsinki Distilling Company, Gradient Labs Ltd, Teknos, Inno, Moomin Characters, Fiskars Group och Adi-kaluste samt programpartner Helsinki Education Hub, Aalto universitetet, yrkeshögskolan Metropolia och Helsinki XR Center, Arkki, HEI School, och Kide Science. I produktionen av Guest City-evenemangen deltar Luovio Productions Oy och evenemangbyrån TAPAUS. Projektet koordineras av Helsingfors stadskanslis kommunikationsavdelning.

Bild: Mika Huisman / JKMM Arkkitehdit