Siirry sisältöön

Elever och lärare tävlar i frågesport om Helsingfors

Helsingfors stad firar svenska veckan med ett eget program på Helsingforskanalen onsdagen den 3 november 2021 klockan 13.15. Helsingfors virtuella svenska vecka är en lekfull frågesport som riktar sig särskilt till Helsingfors högstadier. Men alla intresserade kan följa programmet på Helsingforskanalen.

Frågesporten testar allmänna kunskapen om Helsingfors och samtidigt kan den som inte talar svenska som modersmål öva sin svenska på ett roligt sätt.

I programmet tävlar en lärare från en finskspråkig skola och en lärare från en svenskspråkiga skola samt elever i Helsingfors högstadier. I programmet ingår dessutom videoinslag och diskussion. Programmets syfte är att öka vår samhörighet. Den lekfulla frågesporten lyfter fram svenskan och tvåspråkigheten som en del av vårt stadsliv.

Helsingfors stads borgmästare Juhana Vartiainen öppnar tävlingen och ger också tävlingens första uppgift.  Vem klarar sig bättre i frågesporten, lärarna eller eleverna?

Programmets språk är huvudsakligen svenska. Programmet är med i Helsinki Education Week.

Programmets längd är cirka 30 minuter.

Man kan även senare se programmets inspelning på Helsingforskanalen.

Se programmet:

Länk till Helsingforskanalens sändningssida.

Läs mer om svenska veckan

Foto: Helsingfors stad, Marja Väänänen

Nyheten har publicerats den 1.11. och har uppdaterats den 3.11.