Siirry sisältöön

Den populära NeRo-chatten för mödrarådgivningen fungerar igen – stadens chattar betjänar dig dygnet runt

Helsingfors ökar användningen av virtuella klientrådgivare, det vill säga chattbottar. Den ökade användningen av chattbottar baserar sig på den strategiska målsättningen i Helsingfors stads digitaliseringsprogram, enligt vilken Helsingfors ska vara världens bästa stad som tillhandahåller personliga tjänster. Stadsborna får de tjänster de behöver i rätt ögonblick och på rätt ställe, utan att resurserna går till spillo. Staden tillhandahåller stadsborna självbetjäningskanaler som är tillgängliga dygnet runt. Den andra strategiska målsättningen är att Helsingfors automatiserar uppgifter vars resultat är förutsägbara. På så sätt har anställda mer tid att möta människor.

Den populära NeRo-chattbotten för mödrarådgivningen har återigen betjänat stadsborna sedan början av mars. En chattbot är ett AI-baserat program som diskuterar med användaren. Stadens social- och hälsovårdssektor syftar till att också ta andra chattbottar i bruk.

”Chattbotten betjänar dig dygnet runt och kan ofta antingen direkt besvara din fråga eller hänvisa dig till rätt ställe och digital tjänst. Syftet är att göra ett så omfattande innehåll som möjligt tillgängligt för hela klientbasen”, säger Marja-Liisa Lommi, ledande överläkare med ansvar för utvecklingen av digitala tjänster.

Sedan i våras har stadsborna haft tillgång till Helsingfors-infos chattbot som besvarar frågor om idrott och friluftsliv, och i somras tog staden i bruk Bostadssöknings-botten som betjänar dem som ansöker om hyresbostad.

Bakom chattbottarna står en ännu mer sofistikerad och omfattande AI

Helsingfors stad utvecklar chattbottarna tillsammans med teknologiföretaget IBM Consulting. Chattbottarna strävar efter att besvara de vanligaste frågorna. Bakom chattbottarna som utvecklas med IBM står en ännu mer sofistikerad och omfattande AI, så de förstår klienternas frågor ännu bättre. Du uträttar ärenden anonymt med chattbottarna. Du blir inte ombedd att lämna ut dina personuppgifter och din integritet äventyras inte.

”Med hjälp av IBM:s Watson Assistant teknologi kan Helsingfors stad utöka sitt nätverk av bottar enligt behov. Dessutom vill vi vid utvecklingen av tjänsterna ägna särskild uppmärksamhet åt användbarhet och användarupplevelse”, säger Mikko Salminen, klientansvarig för IBM:s konsultationstjänster.

Chattbottarna lärs besvara exempelfrågor om hur man kan ställa frågor om olika saker och hurdant ett bra svar är. Baserat på dessa uppgifter strävar AI:n efter att identifiera det som klienten menar med sin fråga och besvara den så bra som möjligt. Utbildningen av AI:n, det vill säga ”bottviskning”, är en kontinuerlig process. Det innebär att utbildningen av botten pågår även efter ibruktagandet, baserat på vad klienterna frågar botten.

Helsingfors chattbottar betjänar dig för närvarande på finska. Språksortimentet ska utökas till att också omfatta andra språk som svenska och engelska.

Foto: Jussi Hellstén