Siirry sisältöön

De internationella tävlingsförslagen för Magasinstranden kan kommenteras till den 16 januari

Nio internationella tävlingsgrupper har utarbetat helhetsplaner, där stadskärnan med sina tjänster utvidgas till Magasinstranden. Enligt tävlingsmålen är Magasinstranden i fortsättningen en del av det promenadbetonade centrumet, strandboulevarden som går längs Helsingfors stränder, samt plats för det nya arkitektur- och designmuseet.

Materialen för nio tävlingsförslag finns framlagda till påseende i webbtjänsten Säg din åsikt

De nio tävlingsförslagen i den första fasen av tävlingen för Magasinstranden har lämnats in med signaturer, och är nu offentligt framlagda och kan kommenteras av alla i tjänsten
Säg din åsikt
. Tävlingsförslagens presentationstexter är på finska och engelska och de bifogade materialen på engelska.

”Vårt mål är en upplevelserik och havsnära Magasinstranden där kultur och fritid är starkt närvarande, och dit människor från när och fjärran vill komma. Evenemang, tjänster och rutten som går i det havsnära landskapet främjar utvidgningen av stadskärnan till Södra hamnen, samtidigt som de ökar livskraften för områdets företag”, säger Helsingfors borgmästare Juhana
Vartiainen
.

Kommentarer och åsikter om tävlingsförslagen kan skickas ända till den 16 januari 2022.  Juryn får ett sammandrag av responsen, som används för att döma tävlingen.

De fyra bästa går vidare till tävlingens andra fas

Juryn fattar i mars 2022 beslut om vilka arbeten som går vidare i tävlingen. Juryn väljer högst de fyra bästa tävlande till den andra fasen.

”Arbetsgruppernas nivå är hög, även ur ett internationellt perspektiv. Förväntningarna på förslagen motsvarar detta – detta är en bra möjlighet för vilken som helst aktör i branschen, och konsortierna har säkert gjort sitt bästa i tävlingsförslagen. Här planerar man inte bara en maritim fasad för Helsingfors, utan också ett ikoniskt ställe och landskap som är betydelsefullt för finländarna”, beskriver Ville Lehmuskoski, sektorchef för stadsmiljösektorn i Helsingfors.

I tävlingens första fas framhävs i juryns bedömning i synnerhet planens helhetslösning, och hur idéplanen anpassar sig till landskapet och värdena i Södra hamnen. I bedömningen fäster man även uppmärksamhet vid planernas stadsbildsmässiga kvalitet, konceptets funktionalitet och genomförbarhet, promenadmiljöns och stadsrummets kvalitet, samt lösningar som främjar genomförande av programmet Kolneutralt Helsingfors 2035. Det är också viktigt att det nya arkitektur- och designmuseet, Gamla saluhallen och hamnbyggnaden beaktas som en del av helheten.  Tävlingen innehåller inte planering av det nya arkitektur- och designmuseet utan en separat arkitekturtävling för museet ska ordnas vid ett senare tillfälle.

De tävlande som går vidare ska utarbeta ett preciserat tävlingsförslag före slutet av juni 2022. Även i den andra fasen läggs tävlingsförslagen fram för påseende, och kan kommenteras i tjänsten Säg din åsikt. Du kan följa tävlingens framskridande på makasiiniranta.hel.fi

Vinnaren av tävlingen för Magasinstrandens offentliggörs hösten 2022

Den tvåfasiga kvalitets- och koncepttävlingen för Magasinstranden startade i maj 2021, och är avsedd för finländska och internationella aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen eller deras sammanslutningar som har tekniska, ekonomiska och andra förutsättningar för att planera och genomföra det mycket krävande och högklassiga byggprojektet på västra stranden av Södra hamnens vik i Helsingfors.

Nio sammanslutningar blev godkända till tävlingen. Några av Finlands största och mest internationella arkitektbyråer finns med liksom ett par kända internationella byråer.

Tävlingens planeringsgrupper är:

• Foster + Partners, Planetary Architecture
, Maanlumo and Ramboll with Hines Nordics 

• HGR Property Partners, PES-Architects, VSU, WSP, Sweco  

• Consortium Gran, K2S Architects, White Arkitekter, Ramboll, HTJ 

• Merellinen Helsinki 2030, JKMM, Loci, Ramboll 

• NCC Property Development Oy and NCC Suomi Oy (NCC, Architects Soini & Horto, AOR Architects, MASU Planning, Destia, Ramboll Finland, Salsa Concept) 

• Skanska CDF Oy and Skanska Talonrakennus Oy (Skanska Talonrakennus, ALA Architects, SLA S/A, Sitowise) 

• South Harbour (NREP, SRV, Anttinen Oiva Architects, Nomaji Landscape Architects, Sitowise) 

• AALTO Development, LMA, NÄKYMÄ Oy Landscape Architects, Sitowise 

• Elävä Eteläsatama (Ålandsbanken, Tommila Architects, Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen, A-insinöörit, VSU) 

Tävlingens resultat publiceras hösten 2022. Den grupp som har vunnit tävlingen fortsätter att planera området genom partnerskapsplanläggning tillsammans med staden. Tävlingens vinnare genomför även de tomter som bildas på grundval av tävlingsförslaget. Om godkännande av avtalet om genomförandet och detaljplanen till området beslutar stadsfullmäktige vid ett senare tillfälle.

Länkar på finska:

Säg din åsikt-enkät 

Vanliga frågor: Södra hamnen och Magasinstranden 

Webbplatsen för tävlingen
för Magasinstranden