Siirry sisältöön

De förslag som går vidare till andra skedet i tävlingen för Magasinstranden har valts

De nio tävlingsförslagen i det första skedet av Magasinstrandens tävling fanns framlagda för påseende och kunde kommenteras i tjänsten Säg din åsikt vid årsskiftet. Juryn har valt de fyra bästa förslagen till det andra skedet: Ahti,
Boardwalk, Makasiinipromenadi och Saaret
.

”I sin bedömning betonade juryn i synnerhet helhetslösningen, det vill säga hur idéen lämpar sig för Södra hamnens ikoniska landskap och dess historiska värden samt om förslaget är fungerande och kan genomföras i praktiken. I bedömningen uppskattade vi även promenadmiljöns och stadsrummets kvalitet samt det att idéerna förverkligar klimatsmarta lösningar”, konstaterar juryns ordförande, Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen.

Till förslaget Ahtis meriter räknar juryn professionellt kombinerad stadsplanering, arkitektur, offentliga utomhuslokaler, hållbar utveckling samt mångsidiga funktioner. Stadsbornas delaktighet och temat Östersjön har också lyfts fram i arbetet. Förslaget har utarbetats av arbetsgruppen Elävä Eteläsatama.

Arkitekturen i förslaget Boardwalk beskriver juryn som skulptural och unik. Förslaget har en stark identitet och ett arkitektoniskt koncept. Förslaget har utarbetats av en grupp som leds av Aalto Development Oy.

Från förslaget Makasiinipromenadi lyfter juryn fram beaktandet av områdets historia. Tävlingsbidraget fungerar som ett harmoniskt kontinuum till den värdefulla kulturmiljön. Förslaget beröms även för ett välplanerat strandstråk med offentliga utomhuslokaler. Arbetet har utarbetats av gruppen South Harbour.

Förslaget Saaret har enligt juryn förstått förtjänstfullt platsens karaktär och arbetet svarar väl på tävlingens utmaningar. Lösningen är stabil och övergripande. De högklassiga utomhuslokalerna kompletterar Helsingfors strandstråk. Bakom förslaget står Konsortium Gran.

Stadsborna gav drygt 800 kommentarer om förslagen och de utnyttjades av juryn. I samtalet berömdes flera tävlingsförslag för kvaliteten på strandboulevarder och offentliga utomhuslokaler – detta ansågs vara en särskilt viktig del av planeringen. Hos många konversatörer väcktes även oro för till exempel framtiden för utsikterna från Observatoriebergets, byggnadernas höjd samt fasadernas kvalitet.

Samtalet har varit nyttigt, eftersom planerarna får i det andra skedet anvisningar enligt vilka till exempel byggnadernas fasader specificeras. Bevarandet av viktiga utsikter och den maximala byggnadshöjden har instruerats i planeringsprinciperna som tävlingsdeltagarna också ska följa.

”Att ta det nya arkitektur- och designmuseet, Gamla Saluhallen och hamnbyggnaden i beaktande som en del av helheten är också väsentligt, även om man inte tävlar i planering av museet. Det ordnas en separat arkitekturtävling för museet senare”, påpekar borgmästare Vartiainen.

Tävlingsförslagen i det andra skedet ställs ut för påseende i juli

De tävlingsdeltagare som kommit vidare utarbetar mer detaljerade tävlingsförslag före slutet av juni 2022, varefter de ställs ut för påseende och kan kommenteras i tjänsten Säg din åsikt.

Vinnaren i tävlingen för Magasinstranden publiceras i slutet av hösten 2022. Den grupp som vinner tävlingen fortsätter att planera området som partnerskapsplanläggning i samarbete med staden. Tävlingens vinnare blir även ansvarig för tomterna som utformas utifrån tävlingsförslaget. Stadsfullmäktige fattar senare beslut om genomförandeavtalet och om godkännandet av den detaljplan som utarbetas för området.

Tävlingsförslagen i det första skedet av tävlingen finns framlagda för påseende i
tjänsten Säg din åsikt
. När coronarestriktionerna har upphävts kan du se tävlingsplanscherna i storlek A1 också i entréhallen i Helsingfors
stadshus
fram till den 8 april.

I maj 2021 startades Magasinstrandens tudelade kvalitets- och koncepttävling som är riktad till inhemska och internationella aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen eller till sammanslutningar mellan dem, som har tekniska, ekonomiska och andra slags förutsättningar att planera och genomföra ett mycket krävande och högklassigt byggprojekt på västra stranden av Södra hamnens vik i Helsingfors.

Gruppernas sammansättningar är:

  • Elävä Eteläsatama (Ålandsbanken, Arkkitehdit Tommila, Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen, A-insinöörit, VSU)
  • AALTO Development (Arkkitehtitoimisto Lahdelma-Mahlamäki, Maisema-arkkitehtitoimisto NÄKYMÄ Oy, Sitowise)
  • South Harbour (NREP, SRV, Anttinen Oiva Arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit, Sitowise, Suunnittelutoimisto Amerikka Oy)
  • Konsortium Gran (Niam, Taaleri Infra, K2S Architecs, White Arkitekter, Ramboll Finland, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy)

Tävlingswebbplatsen för Magasinstranden (på finska)

Vanliga frågor: Södra hamnen och Magasinstranden  (på finska)