Siirry sisältöön

Artificiell intelligens guidar dig på en vandringstur och robotteknik hjälper dig med mödosamma rutinuppgifter

Helsingfors vill vara den stad i världen som bäst utnyttjar digitaliseringen. För att nå målsättningen genomför stadens personal bland annat snabba experiment på hur artificiell intelligens och mjukvarurobotteknik kan användas i stadens tjänster och anställdas arbete.

I december 2021 blev staden klar med sin tredje kampanj med snabba experiment, inom vilken man testade nio idéer för användning av artificiell intelligens och robotteknik som stadens anställda hade tagit fram:

  • utnyttjande av artificiell intelligens som virtuell guide på vandringsturer
  • en mjukvarurobot som hjälper till att ansöka om statliga ersättningar och att handlägga tolkfakturor.
  • ansökan till tredje klass och tillhörande elevantagning
  • artificiell intelligens till stöd för inskolning av nya anställda
  • tillverkning och leverans av vaccin till vaccinationsställen i rätt tid
  • artificiell intelligens till stöd för ungdomarnas deltagande budgetering
  • utnyttjande av artificiell intelligens vid analysering av svaren på tjänsten Säg din åsikt
  • en mjukvarurobot som hjälper till att sammanräkna värdet på stadens avtal
  • en mjukvarurobot till stöd för automatisering av statistik rörande elev- och studerandevård

En fungerande prototyp till vandringsguiden

Syftet med experimentet där en virtuell AI-stödd vandringsguide utvecklades var att guida vandraren med hjälp av mobiltelefonen till en intressant vandringsled, längs vilken det finns kulturhistoriska objekt om vilka vandraren också kan lära sig mer. Objekt skapades genom att kombinera olika informationsmaterial på ett nytt sätt. Från materialen skapades olika teman på grundval av statistisk analys av ämnesord. Användaren kan välja önskade teman, en önskad längd och startpunkt på leden, och tjänsten skapar en vandringstur. Objekten och deras information kan undersökas på förhand. Under experimentet lyckades man skapa en fungerande prototyp till vandringsguiden. Objekten i guiden är material relaterat till kulturhistoria. På grundval av experimentet blev det klart att en sådan här tjänst är meningsfull att använda. Den kunde leda testarna till nya ställen på hemorten även på grundval av ett mycket begränsat material. Förutom kulturhistoriskt material skulle ett brett spektrum av olika material kunna fungera som grundmaterial.

”De som testade vandringsguiden gav positiv feedback om användningen av den redan ganska grova prototypen. Den grundläggande idén fungerar, och vi hoppas på att hitta den rätta parten och resurserna för vidareutveckling av tjänsten. Vandringsguiden kräver fortfarande arbete innan den kan bli en fullständig tjänst, men idén har nu testats och konstaterats fungera, och byggstenarna är på plats med tanke på en kontinuerligare tjänst. Bara ett centrum för den eventuella tjänsten saknas”, säger Saska Lohi, ansvarig projektchef för experimentet inom stadsmiljösektorn.

“Under experimentet lärde jag mig hur mångsidig information om kulturhistoria vi har, men den är ofta så beklagligt dold och kräver sökning. Experimentet gav oss en ny väg att undersöka den här informationen och använda den för att lära oss mer om historien och Helsingfors. När experimentet testades, hamnade jag dessutom på helt nya platser även på hemorten och kunde bekanta mig med tidigare obekanta objekt, vilket lyste upp vardagen under coronatiden”, fortsätter Lohi.
I andra experiment testades det hur artificiell intelligens kan utnyttjas som stöd för inskolning av nya anställda i sysselsättningstjänster, vid ungdomarnas deltagande Krut-budgetering när man kartlägger ungdomars önskemål samt när man klassificerar och analyserar svar från tjänsten Säg din åsikt.

En mjukvarurobot som hjälper dig med mödosamma rutinuppgifter

Syftet med experimentet på mjukvarurobotteknik var att hitta idéer särskilt för att underlätta manuella eller på annat sätt mödosamma rutinuppgifter.

Experimentet letade efter svar på om en mjukvarurobot kan användas som stöd vid ansökan om statliga ersättningar samt vid handläggning tolkfakturor eller sammanräkning av avtal, om elevantagningar till intensifierad undervisning på tredje klassen eller plockning av statistikdata inom elev- eller studerandevården kan automatiseras.

“Den viktigaste lärdomen av vårt experiment var att det i framtiden är möjligt att kontrollera ansökan om statliga ersättningar för tolkfakturor genom att använda mjukvarurobotteknik. Det här skulle i bästa fall kunna minska anställdas manuella arbete med 0,7 årsverken. Det här skulle göra personalens arbete mer meningsfullt när de minde önskvärda rutinuppgifterna kan överföras till robotar”, beskriver Roope Saarinen, beräkningsexpert inom social- och hälsovårdssektorn från teamet som experimenterade med mjukvarurobotteknik vid ansökan om statliga ersättningar.

Saarinen berättar att mjukvarurobottekniken för närvarande testas och mindre förändringar fortfarande görs innan den överförs till produktion. Målsättningen är att så snart som möjligt få roboten att kontrollera de fakturor som berättigar till statliga ersättningar.

Idéer för att tillverka coronavaccin i rätt tid

Ett experimenttema var tillverkning och leverans av coronavaccin till vaccinationsställen i rätt tid. Till en början var avsikten att genomföra experimentet med hjälp av mjukvarurobotteknik, men till slut beslutades det att utnyttja mer traditionella applikationsutvecklingsmedel. Experimentet tillämpade även Lean-utvecklingsmetoden som hjälpte till att identifiera förbättringspunkter relaterade till den befintliga vaccindistributionsprocessen.

Observationen om tillverkningen av coronavaccin i rätt tid uppstod vid arbetet på vaccinationsstället i Mässcentrum. Till exempel ska Pfizer-Biontechs coronavaccin användas inom sex timmar efter att det har tillverkats, men samtidigt kan de som ska vaccineras inte vänta på vaccintillverkningen för att vaccineringen ska löpa smidigt. I experimentet beslutades det att realisera applikationen RoTi som möjliggör tillverkning och leverans av vaccin i rätt tid. I Mässcentrum minskade applikationen behovet för 1–4 personer som springer omkring i korridoren och samlar in beställningar och levererar vaccin under den sista vaccinationstimmen.

Läs mera

Helsingfors digitaliseringsprogram

Helsingfors stad artificiella intelligenssystem

Foto: Helsingfors stad / Kuvatoimisto Kuvio Oy