Siirry sisältöön

Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera ett liv på jorden för en vän eller kollega?

Genom att utveckla kundupplevelsen och effektiviteten inom energirådgivningen främjar vi stadens hållbarhetsmål. Tjänstedesign har mycket att erbjuda vid hållbarhetsomställningen.

Emma Berg
Mars 2024

Jag har studerat hållbar utveckling och tjänstedesign och är i dag tjänstedesigner i energirenässansteamet inom Helsingfors stads byggnadstillsyn. De duktiga experterna i vårt team hjälper husbolag i Helsingfors att förbättra energieffektiviteten och införa förnybar energi.

Även om renässans är ett vackert ord, är det verkligen inget lättbegripligt namn på tjänsten för våra kunder, husbolagen. Det första vi gjorde i teamet var att hitta på ett begripligt namn på vår tjänst: Energirådgivning för husbolag.

När jag studerade design var uppgiften ofta att utveckla tjänstekoncept och prototyper på tjänster. I mitt nuvarande arbete med att utveckla energirådgivningen för husbolag gör jag rent konkreta saker för att främja kundupplevelsen i tjänsten och ett kolneutralt Helsingfors. Vår tjänst är så ny att det konkreta genomförandet kontinuerligt behöver finslipas, vi behöver med andra ord utarbeta och införa nya arbetsmetoder och verktyg.

Taloyhtiöiden energianeuvonta tutustumiskäynnillä.
Energirådgivning för husbolag vid ett husbolagbesök. Bild: Emma Berg.

Hållbarhetsperspektiv i energirådgivningen för husbolag

Det grundläggande arbetet inom tjänstedesign är till stor nytta för vårt stora gemensamma mål.

Energiförbrukningen och energipriset har komplexa nätverksliknande effekter i husbolagen och samhället. Min utbildning inom hållbarhet har varit till nytta i mitt arbete, när vi har börjat fundera över sambandet mellan vår tjänst och social rättvisa, bland annat hur olika energiprojekt har ojämlika effekter i olika områden och husbolag. Därför utvecklar vi i dag energirådgivningen särskilt med tanke på att minska den regionala ojämlikheten.

Tjänstedesignperspektiv i hållbarhetsarbetet

Jag anser att tjänstedesign är ett människocentrerat utvecklingssätt där användarnas behov och önskemål diskuteras och fastställs på kort sikt. Även om olika aktörer identifieras vid tjänstedesign till exempel när serviceupplevelsen utformas, är fokuset alltid mycket bredare och tidsskalan i allmänhet mycket längre i arbetet med ansvarstagande och hållbarhet. Detta innebär dock inte att metoderna inom tjänstedesign inte kan passa för hållbarhetsarbete, men de behöver omarbetas.

Om vi vill utveckla kampen mot klimatförändringarna eller anpassningen till effekterna av dem, skulle vi till exempel kunna ta reda på användarupplevelsen av vårt klimat.

Jag tror nämligen att den håller på att försämras över hela världen, och det går inte att avhjälpa enbart genom NPS, eller Net Promoter Score, som frågar: ”Skulle du rekommendera …?” Vi kan också fråga oss hur ekosystemtjänsterna som vår planet erbjuder förändras till följd av klimatkrisen. Nu gör vi på sätt och vis lite av misstag design av vår planets ekosystemtjänster.

Hållbarhetstänk ger tjänstedesign ett djup

Hållbarhetstemana kan också ge tjänstedesignarbetet stort mervärde. Åtminstone har jag själv fått ut mycket av utvärderingen av de systemiska effekterna av vår tjänst och av utvecklingen av tjänsten för att förhindra regional ojämlikhet.

Metoderna för tjänstedesign är ofta mycket människocentrerade, men ur hållbarhetssynpunkt behöver vi också fråga oss för hur lång tid och vilka människors perspektiv vi beaktar.

Jag tror att det bästa även för stadsborna sist och slutligen är att också kommande generationer har samma möjligheter att leva på vår planet, som är den enda vi har. Hur skulle månne en intressentanalys se ut som även inkluderar kommande generationer och andra arter, eller en kundstig som fortsätter över tre generationer?

Tjänsterna har sina effekter

Sanningen är den att varje tjänst har sina effekter när det gäller ansvarstagande och hållbarhet, inom såväl social och ekonomisk som ekologisk hållbarhet. Det är dock bra att komma ihåg att de sociala och ekonomiska effekterna i slutändan är underordnade den ekologiska hållbarheten, eftersom sociala och ekonomiska frågor är helt omöjliga utan en fungerande planet.

I bästa fall kan stadens tjänster minska regional ojämlikhet, förbättra invånarnas välfärd och lösa klimatkrisen.

Därför är det viktigt att även tjänstedesigner och tjänsteleverantörer har förståelse för hållbarhetsfrågor. Jag tycker att det känns naturligt att främja dessa frågor inom den offentliga sektorn. Det finns väl ingen bättre motivation i det egna arbetet än att skapa en bättre framtid för hela mänskligheten. Jag skulle vilja kunna fortsätta att rekommendera ett liv på jorden för mina vänner och kollegor.

Palvelumuotoilija Emma Berg Emma Berg är tjänstedesigner och arbetar inom Helsingfors stads byggnadstillsyn som energiexpert med energirådgivning för husbolag, när hon inte pysslar i trädgården på sin stuga i Borgå.

Bilder: Jussi Rekiaro, Emma Berg