Siirry sisältöön

Hel.fi-verkkopalvelu uudistuu muotoilun keinoin

Helsingin kaupungin pääsivusto hel.fi uudistuu vuosien 2020 - 2022 aikana täysin. Muotoilulla on uudistuksessa erityisen tärkeä rooli, jotta kaupunkilaisille on tarjolla helposti löydettävät, selkeät sisällöt, visuaalisesti yhtenäisessä ympäristössä.

Palvelumuotoilun avulla eheää asiakaskokemusta myös verkossa

Hel.fi-verkkosivusto on yksi Suomen suurimpia verkkoportaaleja ja kaupungin pääviestintäkanava. Sivustolla on noin 500 000 sivua ja sisältöjä yli 10 eri kielellä. Vuonna 2021 sivustolla oli yli 30 miljoonaa käyntiä.

Sivuston uudistamisessa keskiössä on palvelumuotoilu.

Tavoitteena on luoda eheä asiakaskokemus palvelupolkujen avulla, tuoda palvelut paremmin esille ja varmistaa selkeät sisällöt, jotta kaupunkilainen löytää etsimänsä tiedon.

Palvelupolkujen sujuvuus tarkoittaa myös, että verkkosivujen ja digitaalisen asioinnin välinen raja on saumaton ja kaupunkilainen voi saada kohdennettua, jopa proaktiivista palvelua.

Muotoilutiimissä yli 10 asiantuntijaa

Uudistushanketta varten kaupungille perustettiin oma digitaalisen muotoilun tiimi, johon rekrytoitiin kolme palvelumuotoilijaa, kaksi käyttöliittymäsuunnittelijaa sekä sisältömuotoilija. Lisäksi tiimissä toimii muotoilukonsultteja kaupungin kumppaniyrityksistä.

Ensimmäisen vuoden aikana hankkeen muotoilutiimi kehitti muotoiluvetoisen kehittämismallin verkkosivujen uudistamiseen. Korona-pandemian takia muotoilutiimin tuli löytää uusia tapoja tuoda asiakkaat mukaan kehittämiseen. Verkossa toimiva hel.fi-asiakasyhteisö perustettiin kesällä 2020.

Hankkeen toisena vuonna muotoilijat konseptoivat yli 10 teemasivustoa asumisesta opiskeluun ja senioripalveluihin. Lisäksi muotoilutiimi julkaisi Helsingin brändiin pohjautuvan visuaalisen konseptin, jota kaupungin uudet verkkosivualustat hyödyntävät.

Asiakastutkimus ja -testaus varmistavat, että uusi palvelu on aidosti asiakaslähtöinen

Digitaalisten palvelujen kehittäminen alkaa aina asiakasymmärryksen keräämisellä. Hel.fi:n palvelumuotoilijoiden ohjaaman muotoilututkimuksen avulla kaupunki oppii ymmärtämään helsinkiläisten arkea, tarpeita ja kipupisteitä.

Verkossa toimivassa hel.fi-asiakasyhteisössä yli 600 kaupunkilaista käy vilkasta keskustelua, osallistuu erilaisiin tutkimustehtäviin ja testaa uusia palveluaihioita.

Hel.fi-muotoilutiimissä asiakastutkimukseen liittyy kiinteästi myös digitaalisen asiakaskokemuksen mittaaminen ja kävijädatan eli analytiikan hyödyntäminen digitaalisten palvelujen jatkuvan kehittämisen tukena. Hel.fi-muotoilijat varmistavat palvelujen käytettävyyttä ja saavutettavuutta testaamalla prototyyppejä ja jo julkaistuja palveluja käyttäjillä.

Käyttöliittymäsuunnittelu uudistaa visuaalisen ilmeen ja varmistaa saavutettavuutta

Kaupungin brändi näkyy ja tuntuu myös digitaalisissa ympäristöissä. Brändin pohjalta hel.fi-muotoilutiimi on kehittänyt visuaalisen konseptin, jonka avulla kaupungin fiilistä tuodaan entistä paremmin verkkoon. Samalla varmistetaan, että kaupungin yli tuhat digitaalista kanavaa muodostavat yhtenäisen käyttökokemuksen.

Hel.fi-muotoilijat suunnittelevat käyttöliittymäkomponentteja ja sivupohjia, joiden avulla kaupungin verkkosivualustat tarjoavat sadoille erilaisille kaupungin verkkosivuille helppokäyttöiset ja saavutettavat ratkaisut. Käyttöliittymäsuunnittelijat työskentelevät osana palvelumuotoilua uusien palvelukonseptien prototyyppien suunnittelussa ja läheisessä yhteistyössä ohjelmistokehityksen kanssa varmistaen palvelujen toteutusta.

Sisältömuotoilijat kehittävät selkeitä ja saavutettavia sisältöjä

Uusi aluevaltaus kaupungin muotoilussa on ollut hel.fi-hankkeen myötä laajentuva sisältömuotoilu. Verkkosivuilla sisällöt ovat keskeisessä asemassa. Hel.fi-muotoilutiimin sisältömuotoilijat työskentelevät tiiviisti kaupungin viestinnän asiantuntijoiden kanssa sisältöjen asiakaslähtöisen kehittämisen parissa.

Sisältömuotoilussa suunnitellaan uudet sivukartat sekä testataan äänensävyä, sisältöjen selkeyttä ja saavutettavuutta asiakkailla.

Sisältömuotoilijat uudistavat myös sisällöntuotannon prosessia, jotta kaupungin verkkosivujen sisällöt tuotetaan jatkossakin ketterästi asiakkaiden tarpeet ja palaute huomioiden.

Muotoilu ja ketterä kehitys varmistavat palvelujen toteutuksen

Digitaalisen muotoilun erityispiirre on palvelujen toteutus, joka vaatii uudenlaista muotoilun osaamista kaupungilta. Digitaalisten palvelujen kehitys tehdään yhdessä ohjelmistokehityksen ja ICT-arkkitehtien kanssa. Muotoilun tulee saumattomasti ja ketterästi suunnitella konsepteja, jotka ovat toteutettavissa teknisesti ja kustannustehokkaasti.

Hel.fi-hankkeen muotoilutiimi on opetellut yhdistämään ketterää kehitystä muotoiluun muun muassa sprinttirituaalien ja ohjelmiston tuotejonon avulla. Muotoilutiimi on myös vastannut yhdessä kaupungin ketteryysvalmentajien kanssa tuoteomistajien kouluttamisesta. Hankkeessa on ensimmäisen 1,5 vuoden aikana koulutettu 14 tuoteomistajaa ympäri kaupunkiorganisaatiota, joilla on erinomaiset taidot johtaa muotoilu- ja ohjelmistokehitysprojekteja.

Hel.fi-hankkeen kautta kaupunki on oppinut paljon muotoilutiimien toiminnasta ja muotoilutoiminnan systematisoinnista kaupungin sisällä.

Hel.fi-hankkeen muotoilutiimi on tehnyt yhteistyötä muun muassa seuraavien muotoilutoimistojen kanssa: Kuudes Helsinki, Digitalist, Futurice, Pentagon Design.

Kuva: Marek Sabogal, N2 Albiino