Siirry sisältöön

Kaupungin elinkeinopolitiikkaa ja maankäyttöä ohjaavat asiakirjat hyväksyttiin elinkeinojaostossa

Elinkeinopolitiikan painopisteet on merkittävä asiakirja,
joka ohjaa kaupungin elinkeinopolitiikkaa. Helsingin elinkeinojaosto hyväksyi
tämän asiakirjan kokouksessaan 14. maaliskuutta. Samassa kokouksessa jaosto
hyväksyi myös uudet elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle.

Elinkeinopolitiikan painopisteet -asiakirja kuvaa Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan tavoitteita ja toimintaa vuosille 2022–2025. Tavoitteiden avulla luodaan edellytykset kaupungin pitkäjänteiselle kasvulle.

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto käynnisti kaupungin elinkeinopoliittisten painopisteiden valmistelun syksyllä 2021 kaupunkistrategian hyväksymisen jälkeen. Elinkeinopolitiikan painopisteiden pitkäjänteisiin tavoitteisiin kuuluvat helsinkiläisten työllistymisen parantaminen, yritysten osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen sekä yritysten kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on, että Helsingin vetovoima kestävän matkailun, kulttuurin ja tapahtumien kaupunkina vahvistuu entisestään.

Painopistetavoitteiden perustelut ja kaupungin toimintaa kuvaavat linjaukset on avattu tarkemmin Helsingin kaupungin elinkeinopoliittiset painopisteet 2022–2025 -asiakirjassa.

Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle hyväksyttiin

Elinkeinojaosto hyväksyi myös elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle. Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) on asiakirja, joka linjaa miten Helsingin maankäytön tulee edistää yritystoiminnan edellytyksiä lähivuosina. Jaosto oli päättänyt jättää asian pöydälle edellisessä kokouksessa 7. helmikuuta.

Päätöstiedotteessa on muun muassa tarkkaa tietoa kokouksen aikana tehdyistä vastaehdotuksista ja äänestyksen tuloksista.

Kokouksessa jaosto päätti myös jatkaa kolme tonttivarausta Salmisaaressa ja Jätkäsaaressa. Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla täällä.

Kaupunki tiedottaa vielä erikseen elinkeinopolitiikan painopisteet sekä maankäytön elinkeinopoliittisista tavoitteista viikolla 11.

Elinkeinojaoston seuraava kokous on maanantaina 11. huhtikuuta 2022.

Taustatietoa

Elinkeinojaosto on strateginen, laajoja linjauksia määrittelevä toimielin, jolla on merkittävä ohjausrooli kaupungin elinkeinopolitiikassa. Elinkeinojaoston puheenjohtajana toimii pormestari Juhana Vartiainen.

Asiasanat

arkkitehtuuri- ja designmuseo