Siirry sisältöön

Elinkeinojaosto käsitteli elinkeinopolitiikan painopisteiden valmistelua ja jatkoi tonttivarausta urheiluhallihankkeelle Roihupellossa

Painopisteiden valmistelusta kertovan tilannekatsauksen mukaan kärkeen on nousemassa muun muassa kansainvälisten osaajien, yritysten ja investointien saaminen Helsinkiin sekä sellaisen liiketoiminnan edistäminen, joka ratkaisee
globaalisti merkityksellisiä ongelmia.

Helsingin kaupungin elinkeinojaosto käsitteli kokouksessaan 29.11. muun muassa tilannekatsausta kaupungin uusien elinkeinopolitiikan painopisteiden 2022–2025 valmistelusta. Painopisteiden tarkoituksena on tarkentaa uuden kaupunkistrategian elinkeinopolitiikkaa ohjaavia kirjauksia ja siten tukea niiden toimeenpanoa.

Luonnos käsittää yhteensä seitsemän elinkeinopolitiikan tavoitetta, joihin kuuluvat muun muassa kansainvälisten osaajien houkutteleminen Helsinkiin, sellaisen liiketoiminnan edistäminen, joka ratkaisee globaalisti merkityksellisiä ongelmia, sekä ydinkeskustan elinvoiman vahvistuminen. Valmistelutyötä koordinoidaan Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osastolla ja siihen osallistuvat kaupungin toimialat sekä kaupunkikonserniin kuuluvista yhtiöstä erityisesti Helsinki Partners, Forum Virium Helsinki ja Helsingin kaupunkitilat Oy. Valmistelutyötä jatketaan joulukuussa 2021 ja tammikuussa 2022.

Elinkeinojaosto merkitsi katsauksen tiedoksi.

Elinkeinojaosto päätti myös jatkaa kahden urheiluhallin tonttivarausta Roihupellossa WasaGroup Oy:lle. WasaGroup Oy on tehnyt alustavan suunnitelman kahden jääurheilu- ja palloilulajien, leikkimaailman sekä näiden oheispalveluja tarjoavien hallirakennusten ja yhden hotellirakennuksen toteuttamisesta. Tonttien vuokra-aika on 30 vuotta ja varaus on voimassa 31.12.2022 saakka.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto käsitteli myös kaupungin innovaatiorahaston asioita. Jaosto päätti myöntää käynnissä oleville hankkeille rahastosta aikaisemmin sidottua rahoitusta yhteensä enintään 3 671 493 euron edestä käytettäväksi vuonna 2022. Lisäksi jaosto päätti siirtää käynnissä olevien hankkeiden käyttämättä jäävää määrärahaa yhteensä enintään 1 820 132 euroa käytettäväksi tulevina vuosina, koska monen hankkeen osalta muun muassa koronatilanne on aiheuttanut viiveitä tai muutoksia hankkeiden toteutustapaan.

Lisäksi elinkeinojaosto päätti tulevista kokousajoista. Jaosto kokoontuu keväällä 2022: 7.2., 14.3., 11.4., 9.5. ja 13.6.

Kaikki kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla täällä.

 

Elinkeinojaoston seuraava kokous on maanantaina 7. helmikuuta 2022.

 

Taustatietoa

Elinkeinojaosto on strateginen, laajoja linjauksia määrittelevä toimielin, jolla on merkittävä ohjausrooli kaupungin elinkeinopolitiikassa. Elinkeinojaoston puheenjohtajana toimii pormestari Juhana
Vartiainen
.

Asiasanat

arkkitehtuuri- ja designmuseo